Speciální

  • Systém napájení

    Systém napájení

    Energetický systém zahrnuje především zařízení pro výrobu energie a zařízení pro napájení.Mezi zařízení na výrobu energie patří především elektrárenský kotel, parní turbína, plynová turbína, vodní turbína, generátor, transformátor...
    Přečtěte si více